2008721153848130_2                           pic01536  

(以上轉載自 網路相片) 上面畫作及相片 筆觸及姿態 很能將蘇東坡的瀟灑豪放表現出來 畫作署名作者為范曾

蘇東坡有許多小故事 "一肚子不合時宜"是其中一則 發生在蘇東坡與侍妾朝雲間的對話            

一日  蘇軾從朝廷回府  晚飯之後  房內踱來踱去 一面用手撫摸著肚子  一面若有所思  就問家中的侍兒們:"你們猜猜看  我這肚子裡裝的都是些什麼東西?"

"都是滿腹經綸的文章" 一個侍兒說  蘇軾搖搖頭  表示不贊同

"滿腹都是見識" 另一個侍兒說  蘇軾仍舊搖搖頭

最後 那個聰明的侍妾朝雲說:"學士一肚子不合時宜" 蘇軾捧腹  大笑不已

(取材自宋費袞梁溪漫志)

或許是因為東坡直言  不能迎合世俗的潮流眼光  與當權者不合  因此屢遭貶謫  仕途一直不順  最後由最懂得他的朝雲一語道破

"滿肚子不合時宜" 又可作"不入時宜"  亦即不適合時下的潮流 趨向  不趨炎附勢  不逢迎拍馬 不隨波逐流等等  都表示相同的意思

讓蘇軾捧腹大笑的那句"學士一肚皮不入時宜" 出自丫環王朝雲之口  朝雲本是餘杭雛妓  蘇軾買作侍女時年僅十二歲  侍先生二十三年  蘇軾南遷  獨朝雲請從  忠愛敬愛  最困難的時光一起度過  後病亡於惠州  今惠州西湖邊東坡紀念館有朝雲墓並朝雲捧書坐像  美麗端莊  蘇軾寫她的文字最多  在朝雲墓誌銘中以<敏而好義 >    <忠敬若一 >  來總括朝雲之德  《西江月》詠梅詞"高情已逐曉雲空  不與梨花同夢 "句  詞寫梅花  實悼朝雲   蘇軾一生之中   真正的患難伴侶與紅顏知己  惟有朝雲 (此段 有關朝雲文章 轉載自網路)

(後記):

天下事 不如人意者 十有八九  也許像蘇東坡一樣 瀟灑豪放 何妨吟嘯且徐行 一笑置之 (定風波) 日子才好過些 ? 

(定風波)原文:

        莫聽穿林打葉聲,何妨吟嘯且徐行。
 竹杖芒鞋輕勝馬,誰怕!一簑煙雨任平生。
 料峭春風吹酒醒,微冷,山頭斜照卻相迎。
 回首向來蕭瑟處,歸去,也無風雨也無晴。

又像朝雲這樣患難與共的紅粉知己 才子佳人 共譜佳話  人生確實也難得碰到幾回

  文章標籤

  蘇東坡軼事

  全站熱搜

  ijken 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()